DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Komplexní služby v oblasti BOZP a PO

 
 
 
 
 
 
 
 
Vítejte na stránkách poskytovatele komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. V této oblasti mám několikaleté zkušenosti z působení jak v českých, tak v zahraničních společnostech. Mimo jiné nabízím i externí zajištění služeb BOZP a PO, čímž splníte podmínky podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (viz níže). 
 
 
Podle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je zaměstnavatel mimo jiné povinen
 

§ 9
Odborná způsobilost

(1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen "zajišťování úkolů v prevenci rizik") s ohledem na

a)   nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,
b)   základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,
c)   počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.

(2) Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami.

(3) Zaměstnává-li zaměstnavatel

a)   nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
b)   26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
c)   více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.
 
 
Pokud tedy zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců a sám nejste odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, musíte takovou osobu pro úkoly v prevenci rizik zajistit!